ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος Rouge

Το www.rouge.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία “LION FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” που εδρεύει ατο Περιστέρι (εφεξής «εταιρία»). Η χρήση του www.rouge.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι) τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η πραγματοποίηση αγορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rouge.gr συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους σας των όρων που αναγράφονται.

Eπικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από Δευτέρα- Παρασκευή 9:00-17:00 στα τηλέφωνα: 210 5786944 -5 -6 (τρείς γραμμές) Επιπλέον μπορείτε να αποστείλετε email στο info@rouge.gr.

Παράπονα

Για την εταιρία μας η άποψη και οι υποδείξεις σας για τα προϊόντα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πολύτιμα για την εξέλιξη και τη βελτίωσή μας. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων το οποίο:

  • Διαχειρίζεται το σύνολο των υποδείξεων των πελατών μας
  • Επεξεργάζεται ξεχωριστά την κάθε περίπτωση και στοχεύει στην ομαλή διευθέτησή της
  • Επικοινωνεί με τους πελάτες


Πνευματικά Δικαιώματα

Η εταιρία μας είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός των δημιουργικών ιδεών, των γραφικών αναπαραστάσεων των προτάσεων ανάπτυξης και του προγραμματιστικού κώδικα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της EOSNET Creative Agency, κατά τα ισχύοντα στον ν. 2121/1993. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.rouge.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.rouge.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης η εταιρεία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.rouge.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων σε κάθε περίπτωση όμως εγγυάται την ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Rouge δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για κάθε είδους θετική ή αποθετική ζημία ή βλάβη κάθε είδους χρηστών της ιστοσελίδας ή τρίτων που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρία ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται από αυτήν.

Μεταβολή Τιμών

Η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των προϊόντων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα του προϊόντος που αναγραφόταν στους οικείους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο της παραγγελίας Τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Δηλώσεις Πελάτη.

Ο Πελάτης εγγυάται για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Παράλληλα αποτελεί ευθύνη του η κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς μπορεί να προκληθεί στην εταιρία μας και στο κατάστημά μας από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών, την ενημέρωσή του για νέα προϊόντα και υπηρεσίες βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Αποδέκτες στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης δύνανται να είναι οι συνεργάτες της εταιρίας που μεσολαβούν για τη προώθηση και παράδοση των προϊόντων και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών κατά δική σας ρητή δήλωση. Ο Πελάτης έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του στην εταιρία) και δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να στείλετε σχετικό email στο info@rouge.gr.